เมนู

ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ

คุ้มครองครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนที่คุณรักและห่วงใย

AI/RCC | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มอุบัติเหตุ

แม้อุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด แต่เราสามารถเตรียมการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้

  • ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 65 ปี

ADD/RCC | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มอุบัติเหตุ

แม้อุบัติเหตุจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด แต่เราสามารถเตรียมการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุได้

ให้เราติดต่อกลับ
กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)