เมนู

ประกันโรคร้ายแรง

หมดกังวลเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้เอไอเอแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ อนาคตคาดการณ์ไม่ได้ หากเกิดทุพพลภาพถาวรขึ้นมา ก็มั่นใจ มีเงินก้อนพร้อมดูแล

AIA TPD | ประกันโรคร้ายแรง

ให้คุณรับเงินก้อนไว้พร้อมดูแล หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด


สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ให้คุณรับความคุ้มครองต่อเนื่อง หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

AIA WPCI I สัญญาเพิ่มเติม

เป้าหมายทางการเงินจะไม่สะดุดหยุดลง แม้ในวันที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงก็มั่นใจ ได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องตลอดอายุสัญญา


สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ

โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ

AIA Multi-pay CI | ประกันโรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระดับ ก้าวข้ามขีดจำกัดของการจ่ายผลประโยชน์ ไปพร้อมวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ไม่หยุดยั้ง

ระยะเวลาคุ้มครอง


สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง-UDR

รับค่าชดเชยรายวันหากต้องนอนโรงพยาบาล และรับเงินก้อนใหญ่กรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรง

AIA Health Cancer-UDR | ประกันโรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง นอนโรงพยาบาลรับค่าชดเชยรายวัน เสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรงรับเงินก้อน


สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส

รับเงินก้อนทันที 100% ของเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี

AIA CI Plus | ประกันโรคร้ายแรง

ตรวจพบโรคร้ายระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนทันที 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

ให้เราติดต่อกลับ
กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)