เมนู

ประกันสุขภาพเด็ก

ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก คุ้มครองลูกน้อย ด้วยแผนประกันสุขภาพ จาก เอไอเอ ค่ารักษาพยาบาลที่หลากหลายทั้งแบบแยกค่าใช้จ่าย และเหมาจ่าย ครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ แบบไม่ต้องสำรองจ่าย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย หมดกังวนเมื่อต้องนอนโรงพยาบาล

ประกันสุขภาพเด็ก แบบเหมาจ่าย

 • รับสมัคร อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
 • วงเงินการรักษาเร่มต้น เหมาจ่าย 1 – 25 ล้านบาท
 • ครอบคลุมค่าห้องค่าอาหารและบริการโรงพยาบาล 1,500 – 9,000 บาท
 • มีความคุ้มครองแบบ OPD (แผน 25ล้านบาท)
 • ติดต่อตัวแทน

ประกันสุขภาพเด็ก แบบ UDR

 • รับสมัคร อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 • เบี้ยประกันคงที่
 • การันตีการรับประกันต่อเนื่อง
 • คุ้มครอง แบบเหมาจ่าย 1 – 25 ล้านบาท
 • ติดต่อตัวแทน

ประกันสุขภาพ เด็ก ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

 • รับสมัครอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป.
 • ครอบคลุมค่าห้องค่าอาหารและบริการพยาบาล 1,500 – 3,500 บาท / คืน
 • คุ้มครองการรักษา ผู้ป่วยนอก(OPD) และ ผู้ป่วยใน(IPD)
 • ไม่เคลมมีเงินคืน
 • ติดต่อตัวแทน
ให้เราติดต่อกลับ
กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)