เมนู

ประกันชดเชยรายได้

ให้เอไอเอชดเชยรายได้ในวันที่คุณนอนโรงพยาบาล

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า | AIA HB Extra
คลายกังวลเรื่องการขาดรายได้ในวันที่คุณเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล รับค่าชดเชยรายวัน รวมทั้งกรณี Day Case
สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันการเข้ารักษาในโรงพยาบาล | HB
รายได้ไม่สะดุดแม้นอนเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ชดเชยตามวันที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล ด้วยค่าชดเชยรายวันสูงสุดถึง 10,000 บาทต่อวัน
สัญญาเพิ่มเติมเอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า – UDR | AIA HB Extra – UDR
เมื่อเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หมดกังวลเรื่องการขาดรายได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า-UDR ที่จะมอบเงินชดเชยรายได้ให้คุณทั้งกรณี IPD และกรณี Day Case
ดาวโหลดโบรชัวร์ดาวน์โหลดโบรชัวร์ ดาวน์โหลดโบรชัวร์ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ช่องทางการขายติดต่อตัวแทนติดต่อตัวแทนติดต่อตัวแทน
ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 80 ปีถึงอายุ 60 ปีถึงอายุ 80 ปี
อายุผู้ขอเอาประกันภัย15 วัน – 70 ปี6 – 55 ปี15 วัน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน100 บาท400 บาท100 บาท
ล่วนลดเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง” – ค่าชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมกรณีที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) – กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) รับเงินชดเชยรายวันเพิ่มเป็น 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย – ผลประโยชน์ในกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค ได้แก่ 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack) 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke) 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery) 4. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Tansplantation) 5. โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminat Viral Hepatitis) 6. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis) 7. แผลไฟไหม้ฉกรรจ์ (Major Burn) 8. ภาวะโคม่า (Coma) 9. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis) 10. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Value) 11. การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma) 12. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า (Surgery to Aorta) 13. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Heart Complications) – กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดยมีการผ่าตัด******* – ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต”– ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ– ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
สิทธิลดหย่อนภาษีลดหย่อนไม่ได้ลดหย่อนไม่ได้ลดหย่อนไม่ได้
ให้เราติดต่อกลับ
กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)