เมนู

ประกันสุขภาพคุณพ่อคุณแม่

หมดกังวลเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ครอบคลุมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ แบบไม่ต้องสำรองจ่าย ให้เอไอเอแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

ประกันสุขภาพ แบบเหมาจ่าย

 • วงเงินการรักษา เหมาจ่ายสูงสุด
 • กรณีรักษาโรคร้ายแรงเพิ่มผลประโยชน์ให้ 2 เท่า
 • มีเงินชดเชย กรณีตรวจพบและเข้ารับการรักษาโรคร้ายแรง
 • เข้าร่วมโครงการ AIA VITALITY และ AIA MEDIX
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้
 • ติดต่อตัวแทน

ประกันสุขภาพ คุ้มครองการรักษาทั่วโลก

 • วงเงินค่ารักษา เหมาจ่ายสูงสุด 120 ล้านบาท
 • คุ้มครองการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD)
 • เลือกแผนการรักษาได้แบบทั่วโลก หรือ ยกเว้น USA
 • มีเงินชดเชย กรณีตรวจพบและเข้ารักษาโรคร้ายแรง
 • เข้าร่วมโครงการ AIA VITALITY และ AIA MEDIX
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษี
 • ติดต่อตัวแทน
ให้เราติดต่อกลับ
กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)