เมนู

ประกันชีวิตควบการลงทุน(ยูนิตลิ้งค์)

ตอบโจทย์ทั้งในด้านการวางแผนชีวิตเพื่ออนาคต การวางแผนการเงินเพื่อตนเองและคนที่รัก รวมถึงการออมเงิน และการสร้างวินัยทางการเงิน

เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ (ยูนิต ลิงค์) | AIA Smart Wealth (Unit Linked)
ชำระเบี้ยเพียงครั้งเดียว ได้ทั้งความคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) ด้วยความคุ้มครองอย่างน้อย 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และสร้างโอกาสในการลงทุนไปพร้อมกันได้อย่างลงตัว
เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) | AIA Issara Plus (Unit Linked)
ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ให้อิสระ ปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงของชีวิต เหมาะสำหรับคนต้องการเน้นความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และสามารถเลือกการลงทุนได้
เอไอเอ 20 เพย์ ลิงค์ (ยูนิต ลิงค์) | AIA 20 Pay Link (Unit Linked)
อยากลงทุน แต่ไม่มีเวลาหรือไม่มั่นใจ กังวลเรื่องสุขภาพอยู่เรื่อยๆ ทั้งโรคร้ายและอุบัติเหตุ AIA 20 Pay Link นี่แหละ ประกันชีวิตควบการลงทุนที่คุณกำลังมองหา
ดาวโหลดโบรชัวร์ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ดาวน์โหลด Unit Linked Sales Sheet
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ดาวน์โหลด Unit Linked Sales Sheet
ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ดาวน์โหลด Unit Linked Sales Sheet
ช่องทางการขายติดต่อตัวแทนติดต่อตัวแทนติดต่อตัวแทน
ระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
อายุผู้ขอเอาประกันภัย15 วัน – 75 ปี15 วัน – 70 ปี15 วัน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว ทั้งนี้ ตลอดอายุกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินเอาประกันภัยได้จำนวนเงินเอาประกันภัยสามารถกำหนดได้เอง จากจำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตามตารางขอบเขตของจำนวนเงินเอาประกันภัย และปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์ของบริษัทโดยไม่น้อยกว่า 60,000 บาทจำนวนเงินเอาประกันภัยสามารถกำหนดได้เอง จากจำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองตามตารางขอบเขตของจำนวนเงินเอาประกันภัย และปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์ของบริษัทโดยไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
ล่วนลดเบี้ยประกันภัย
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง– กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าระหว่าง 1. 150% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หัก ด้วยจำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียวทั้งหมด (ถ้ามี) กับ 2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว บวกด้วย 50% ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว รวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี) – กรณีครบกำหนดสัญญา รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดสัญญา– กรณีเสียชีวิต รับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน – กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อนอายุ 80 ปี รับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จ่ายเพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะยังคงมีผลบังคับต่อไป ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ – กรณีครบกำหนดสัญญา รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดสัญญา– กรณีเสียชีวิต รับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน – กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อนอายุ 80 ปี รับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งนี้ การจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี้จ่ายเพียงครั้งเดียวตลอดอายุกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะยังคงมีผลบังคับต่อไป ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ – กรณีครบกำหนดสัญญา รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดสัญญา
สิทธิลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีได้*ลดหย่อนภาษีได้*ลดหย่อนภาษีได้*
ให้เราติดต่อกลับ
กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)