เมนู

ประกันสะสมทรัพย์

ตอบโจทย์ทั้งในด้านการวางแผนชีวิตเพื่ออนาคต การวางแผนการเงินเพื่อตนเองและคนที่รัก รวมถึงการออมเงิน และการสร้างวินัยทางการเงิน

เอไอเอ เอ็กเซลเลนท์ (ไม่มีเงินปันผล)

ออมเงินสบายๆ ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า และความคุ้มครองที่มั่นคง

AIA Excellent (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

ออมเงินอย่างมีระบบ พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตลอดสัญญา สร้างวินัยทางการเงินที่ดี และยังอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตที่มั่นคง


เอไอเอ สะสมทรัพย์ 15/25 (ไม่มีเงินปันผล)

คุ้มค่าเงินออม คุ้มครองปลอดภัย

AIA Endowment 15/25 (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

ให้คุณจ่ายเบี้ยประกันเบาๆ กำหนดเป้าหมายการออมระยะพอดีๆ ช่วยให้บริหารการเงินอย่างคุ้มค่า พร้อมรับความคุ้มครองตลอดระยะเวลากรมธรรม์ เพื่อให้คุณและคนที่คุณรักได้อุ่นใจ

ให้เราติดต่อกลับ
กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)