เมนู

ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

คุ้มครองครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ให้ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนที่คุณรักและห่วงใย

เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 (ไม่มีเงินปันผล)

คุ้มครองชีวิตด้วยแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

AIA Life Protector 70 (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่คุณรัก รวมถึงผู้ต้องการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว มอบความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี ชำระเบี้ยถึงอายุ 70 ปี


เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 80 (ไม่มีเงินปันผล)

คุ้มครองชีวิตด้วยแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

AIA Life Protector 80 (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่คุณรัก รวมถึงผู้ต้องการสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว มอบความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี ชำระเบี้ยถึงอายุ 80 ปี


เอไอเอ เพย์ ไลฟ์ พลัส 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

เลือกกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยได้ด้วยตนเอง รับความคุ้มครองยาวตลอดชีวิต

AIA Pay life Plus (Non Par) I ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

รับความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) เลือกชำระเบี้ยได้ถึง 3 แบบ ให้ตรงตามไลฟ์สไตล์คุณ


เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้

แม้โรคภัยจะรุมเร้า เราก็รับประกันความสบายใจแก่คุณ

AIA Senior Happy | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

ถึงอายุจะเยอะก็ทำประกันได้ ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน ทำง่าย จ่ายสบาย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท*


เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี , 15 ปี และ 20ปี (ไม่มีเงินปันผล)

ส่งต่อความห่วงใยให้คนที่คุณรัก…แม้ในวันที่คุณจากไป

AIA 10&15 Pay Life (Non Par) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

การวางแผนสร้างหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับครอบครัว ด้วยระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันที่คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการ เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับคนที่คุณรัก แม้ในวันที่คุณจากไป


เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 10/99 (ไม่มีเงินปันผล)

คุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ

AIA CI SuperCare 10/99 (Non Par) | แบบประกันหลักที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ

คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา และครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา


เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 20/99 (ไม่มีเงินปันผล)

คุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ

AIA CI SuperCare 20/99 (Non Par) | แบบประกันหลักที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ

คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค/การรักษา

และครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค/การรักษา ด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา


แบบกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

มอบความคุ้มครองที่คุณต้องการ ชำระเบี้ยฯ 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี

Term 5 / 10 / 15 / 20 | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบบประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิต และเลือกช่วงเวลาของความคุ้มครองที่ต้องการได้ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้คนที่รัก รวมถึงสร้างหลักประกันให้ครอบครัว

  • ระยะเวลาคุ้มครอง5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
  • ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย*20 – 59 ปี
  • ติดต่อตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ
กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)