เมนู

ประกันโรคร้าย AIA กับแผนความคุ้มครอง62 โรคร้าย

08 ต.ค. 2022

ประกันโรคร้ายแรง คืออะไร

          ประกันโรคร้ายแรง คือ ประกันที่จะให้ความคุ้มครองกรณีที่ตรวจพบว่าผู้เอาประกันเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในนิยามของกรมธรรม์ ซึ่งมักจะจ่ายเป็นเงินก้อนให้ในกรณีที่ตรวจพบเพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในการรักษาตัวหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาตัวได้ ลองคำนวณเบี้ย

โดยโรคร้ายแรงมักจะเป็นกลุ่มโรคที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรง อันตรายต่อชีวิต และส่งผลให้การดำรงชีพของผู้ป่วย เป็นไปอย่างยากลำบาก และคุณภาพชีวิตของคนไข้ลดลงจากปกติอย่างมาก ซึ่งโรคดังกล่าวมักจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง และมีความซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมือ ยา และผู้เชี่ยวชาญพิเศษในการรักษา ได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็ง สมอง หัวใจ อวัยวะสำคัญ เช่น ตับวาย ไตวาย การติดเชื้อรุนแรง สูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพ เป็นต้น

ซึ่งประกันโรคร้ายแรงก็จะจ่ายสินใหม่ให้ ในกรณีที่ลูกค้าตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงในระดับที่ระบุไว้ในนิยามตามกรมธรรม์ระบุ

ประกันโรคร้ายแรง AIA มีโรคอะไรบ้าง

สำหรับรายชื่อโรคร้ายแรงที่บริษัท AIA ให้ความคุ้มครองจะมีความคุ้มครองสำหรับระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค และ ระดับรุนแรง 44 โรค ขึ้นกับแต่ละแผนว่าให้ความคุ้มครองระดับใดบ้าง โดยมีรายการโรคที่ให้ความคุ้มครองดังต่อไปนี้ ติดต่อตัวแทน ลองคำนวณเบี้ย

>โรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง<

ลองคำนวณเบี้ย

1.โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม

2.การผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองออก

3.โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ

4.การผ่าตัดลอกเยื่อหุ้มหัวใจ

5.การรักษาโรคลิ้นหัวใจด้วยการสวนหลอดเลือด

6.การรักษาโรคหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าโดยวิธีใส่สายสวนทางหลอดเลือด หรือภาวะการโป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าที่ระดับอกหรือระดับท้อง

7.การใส่เครื่องกรองลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่

8.โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด

9.โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ

10.โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด

11.การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง

12.การผ่าตัดตับออกหนึ่งกลีบ

13.การผ่าตัดไตออกหนึ่งข้าง

14.การผ่าตัดปอดออกหนึ่งข้าง

15.แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย (การเกิดแผลไหม้ระดับ 2)

16.การผ่าตัดเลือดคั่งใต้เยื่อหุ้มสมองอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

17.การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้าง หรือตาหนึ่งข้าง

18.โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

ติดต่อตัวแทน

>>โรคร้ายแรงระดับรุนแรง<<

ลองคำนวณเบี้ย

19.โรคมะเร็งระยะลุกลาม

20.เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง

21.กล้ามเนื้อ หัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด

22.การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

23.โรคกล้ามเนื้อหัวใจ

24.การผ่าตัดลิ้นหัวใจด้วยวิธีการเปิดหัวใจ

25.การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

26.โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ

27.โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย

28.โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต

29.โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

30.โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด

31.ภาวะโคม่า

32.โรคสมองเสื่อม ชนิดอัลไซเมอร์

33.โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

34.สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส

35.โรคพาร์กินสัน

36.โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส

37.โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว

38.ภาวะอะแพลลิก

39.อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา

40.โรคโปลิโอ

41.โรคกล้ามเนื้อเสื่อม

42.ตับวาย

43.ไตวายเรื้อรัง

44.โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง

45.การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก

46.โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง

47.ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง

48.ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส

49.ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง

50.แผลไหม้ฉกรรจ์ (การเกิดแผลไหม้ระดับ 3)

51.การบาดเจ็บที่ศีรษะอยางรุนแรง

52.การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ

53.การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน หรือ

ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีบริบูรณ์จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์) หรือ

การสูญเสียสายตา มือ หรือเท้า ทั้ง 2 ข้าง หรือสูญเสียมือ 1 ข้าง และ เท้า 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้าง และมือ 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้าง และเท้า 1 ข้าง

54.ตาบอด

55.การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน

56.การสูญเสียความสามารถในการพูด

57.โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย

58.โรคเท้าช้าง

59.โรคไข้รูมาติกที่ทำให้หัวใจผิดปกติ

60.โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ

61.โรคเบาหวานชนิดที่ 1

62.โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย

ติดต่อตัวแทน

ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง

ให้เราติดต่อกลับ
กรุณาเลือกบริการที่คุณต้องการ (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)