เมนู

รู้หรือไม่? วัยไหนก็เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย

06 ต.ค. 2022

รู้หรือไม่ จำนวนผู้ป่วย “โรคมะเร็ง” มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จากสถิติพบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในประเทศไทย 139,206 คนต่อปี หรือคิดเป็นวันละ 381 คน

โรคมะเร็งในเด็ก
พบได้ตั้งแต่แรกเกิด โดยพบว่าโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในเด็กคือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว รองลงมา ได้แก่ โรคมะเร็งสมอง และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แต่ข่าวดีคือโรคมะเร็งในเด็กสามารถรักษาหายได้สูงถึง 70%

โรคมะเร็งในวัยทำงาน
โรคมะเร็งในวัยทำงานอาจพบได้ไม่บ่อยเท่าโรคมะเร็งในผู้สูงวัย แต่จำนวนของผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ในวัยนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ผู้ที่เสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมส่วนใหญ่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ในปี 2564 ส่วนใหญ่อยู่ในวัย 35-40 ปี ซึ่งโรคมะเร็งปากมดลูกนี้ก็เป็นโรคมะเร็งที่หญิงไทยเป็นกันมากที่สุดรองจากโรคมะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งในวัย50+
ผู้สูงวัยที่อายุ 50 ปีขึ้นไปมีโอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าวัยอื่น ๆ โดยข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า โรคมะเร็งที่คนไทยเป็นกันมาก ได้แก่ โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจพบในผู้สูงวัยมากที่สุด
ถึงแม้จะพบผู้ป่วยโรคมะเร็งในกลุ่มผู้สูงวัยมากที่สุดก็ตาม เราก็ไม่ควรรอให้อายุเยอะแล้วค่อยทำประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรง แต่ควรทำประกันเหล่านี้ในขณะที่สุขภาพยังแข็งแรง เพราะเมื่ออายุมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคต่าง ๆ มากขึ้นตามไปด้วย จึงอาจทำให้ทำประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงได้ยาก อีกทั้งยังไม่มีใครรู้ได้ว่าโรคร้ายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใด

ขอแนะนำ “AIA MULTI-PAY CI“ ประกันโรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ที่พร้อมคุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ และครอบคลุมไปถึง 62 โรค/การรักษา ใน 6 กลุ่มโรคร้ายแง รวมถึงการเป็นซ้ำ โดยคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี เบี้ยเริ่มต้นเพียงปีละหลักพัน บนความคุ้มครองหลักล้าน ติดต่อตัวแทน